Network, security, system, solutions

Tag: Cấu hình HA

Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

FIREWALL, NETWORK, SEC SOLUTION, SECURITY
Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY trên PFSENSE Mô hình như sau: Hệ thống gồm 5 phân vùng chính: LAN, WAN, SRV, DMZ, Office WAN Công nghệ firewall dùng PFSENSE phiên bản mới nhất và bản quyền SNORT Hệ thống Email dùng Exchange 2010 và Chặn SPAM dùng POSTFIX, Clamv, Rsync Xinetd… Mục tiêu Cấu hình HA cho Firewall PFSENSE (2 Server được đặt trên 2 Server vật lý khác nhau) nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao khi 1 trong 2 server bị off thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường Cấu hình HA, NLB cho Mail Gateway (sử dụng nền tảng LINUX CENTOS) đảm bảo việc cân bằng tải và đảm bảo tính HA của hệ thống Cấu hình HA cho đường truyền MPLS 2MB (Viettel và VTN) từ hội sở đến chi nhánh đảm bảo tính sẵn sàng cao khi một trong 2 đường truyền bị đứt