Network, security, system, solutions

PHP

Các Plugin wordpress nên cài

Các Plugin wordpress nên cài

PHP
Plugin WordPress là các chức năng thêm vào blog wordpress của bạn, Plugin tách biệt với code, cho phép những người không rành về code cài được các chức năng họ mong muốn. Sau đây là danh sách plugin của tôi, một số plugin phức tạp sẽ có bài hướng dẫn sau: (more…)