Network, security, system, solutions

CISCO

Giao thức OSPF

Giao thức OSPF

ROUTER
OSPF – Open Shortest Path First, là một giao thức định tuyến link – state điển hình. Đây là một giao thức được sử dụng rộng rãi trong các mạng doanh nghiệp có kích thước lớn. (more…)