Network, security, system, solutions

NETWORK

Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

FIREWALL, NETWORK, SEC SOLUTION, SECURITY
PHẦN 1: CẤU HÌNH HA, LOADBALANCING FIREWALL PFSENSE VÀ MAIL GATEWAY Mô hình như sau: Hệ thống gồm 5 phân vùng chính: LAN, WAN, SRV, DMZ, Office WAN Công nghệ firewall dùng PFSENSE phiên bản mới nhất và bản quyền SNORT Hệ thống Email dùng Exchange 2010 và Chặn SPAM dùng POSTFIX, Clamv, Rsync Xinetd... (more…)
Giao thức OSPF

Giao thức OSPF

ROUTER
OSPF – Open Shortest Path First, là một giao thức định tuyến link – state điển hình. Đây là một giao thức được sử dụng rộng rãi trong các mạng doanh nghiệp có kích thước lớn. (more…)