Network, security, system, solutions

Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

PHẦN 1: CẤU HÌNH HA, LOADBALANCING FIREWALL PFSENSE VÀ MAIL GATEWAY

 1. Mô hình như sau:
 • Hệ thống gồm 5 phân vùng chính: LAN, WAN, SRV, DMZ, Office WAN
 • Công nghệ firewall dùng PFSENSE phiên bản mới nhất và bản quyền SNORT
 • Hệ thống Email dùng Exchange 2010 và Chặn SPAM dùng POSTFIX, Clamv, Rsync Xinetd…

 1. Mục tiêu
 • Cấu hình HA cho Firewall PFSENSE (2 Server được đặt trên 2 Server vật lý khác nhau) nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao khi 1 trong 2 server bị off thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường
 • Cấu hình HA, NLB cho Mail Gateway (sử dụng nền tảng LINUX CENTOS) đảm bảo việc cân bằng tải và đảm bảo tính HA của hệ thống
 • Cấu hình HA cho đường truyền MPLS 2MB (Viettel và VTN) từ hội sở đến chi nhánh đảm bảo tính sẵn sàng cao khi một trong 2 đường truyền bị đứt
 1. Hệ thống hiện tại
 • Đã xây dựng sẵn gồm : 1 Firewall PFSENSE01, 1 Mail GW01, 1 Vùng SRV gồm AD, Email Exchange 2010…)
 • Hệ thống đang hoạt động ổn định trên 1 Server Vật lý dùng ESXi 5.5 01
 1. Các bước chuẩn bị trước khi triển khai hệ thống
 • Chuẩn bị 1 VMW ESXi 5.5 02
 • Clone Máy ảo Mail GW01 và Firewall 01 từ ESXi 5.5 01 và chuyển qua ESXi 5.5 02 (Mục đích là để 2 hệ thống gióng nhau, không phải mất công cấu hình lại, các bước để xây dựng Firewall và Mail GW 01 các bạn xem bài trước của mình nhé.)
 1. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị OK thì bắt đầu tiến hành
 • Mô hình card mạng của Firewall 02 được chia VLAN theo từng vùng LAN, DMZ, SRV, MPLS, WAN như bên dưới (gióng với mô hình card mạng của FW01 nhé)
 1. Cấu hình trên FW01… mời xem tiếp phần 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *