Network, security, system, solutions

Cấu hình OPEN VPN trên PFSENSE qua LDAP và SSL

 1. Mô hình mạng như sau sodomang
 2. Mục tiêu
 • User bên ngoài hệ thống có thể kết nói VPN qua OPEN VPN để truy cập vào hệ thống mạng nội bộ (LAN, DMZ, SRV…)

 1. Các bước thực hiện
  • Tạo user chứng thực LDAP (songnx: pass:12356789)
  • Tạo GROUP OPEN-VPN, tạo user vpn add vào group OPEN-VPN
  • Cấu hình LDAP cho phép user thuộc Group OPEN-VPN có thể VPN qua PFSENSE
  • Tạo CA để chức thực SSL (CA SRV và CA Clents)
  • Cấu hình OPEN VPN
  • Kiểm tra kết nối từ client, kiểm tra truy cập vào mạng LAN, SRV…
 2. Tạo Group VPN và account VPN trên AD
 • Vào AD tạo OU VPN và Group OPEN-VPN à add các user được phép sử dụng VPN vào tao-group-vpn
 1. Tạo user chứng thực LDAP
 • Từ pfsense browseà vào system à user Manager
 • Chọn server à nhấp vào dấu cộng (+) để tạo

vpn-pfsense-03 vpn-pfsense-03 vpn-pfsense-03 vpn-pfsense-03

 1. Tạo CA để chứng thực VPN bảo mật
  • Vào System –> Cert Manager

vpn-pfsense-03
vpn-pfsense-03
vpn-pfsense-03

  • Qua Tab Certificates để tạo CA cho Server và clients

vpn-pfsense-10
vpn-pfsense-11

  • Tiếp tục tạo thêm 1 CA để chứng thực cho USER

vpn-pfsense-13

Sau khi tạo chúng ta sẽ có 2 CA như hình bên dưới
vpn-pfsense-13

 1. Cấu hình OPEN VPN
  • Vào PFSENSE à chọn VPNà chọn OPEN VPN như bên dưới

vpn-pfsense-14

  • Chọn tab server à click vào dấu (+) để tạo mới

vpn-pfsense-15
vpn-pfsense-16

  • Backend for authentication chọn VPN-LDAP (đây là Group Server chúng ta chọn để chứng thực LDAP tại bước 2)

vpn-pfsense-17

  • Tại mục Server Certification chọn CA Server

vpn-pfsense-18
vpn-pfsense-18
vpn-pfsense-18
vpn-pfsense-18
vpn-pfsense-18

  • Sau khi hoàn tất

vpn-pfsense-18

 1. Cấu hình rule để cho phép việc truy cập VPN từ clients
  • Vào firewall chọn cổng WAN à mở port 1723 và port open VPN 1194

vpn-pfsense-18

  1. Cài đặt pageket OpenVPN Client Export Utility

vpn-pfsense-18

  • Vào system à pageket à OpenVPN Client Export Utility
  • Bấm vào dấu (+) để download về

vpn-pfsense-18
vpn-pfsense-18

 

  • Sau khi hoàn tất ta sẽ thấy xuất hiện mục Client Export như hình dưới

vpn-pfsense-18

  • Vào client export à kéo xuống dưới để download cấu hình cho PC, IOS, ANDROID…

vpn-pfsense-18
Song Dai ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *