Network, security, system, solutions

Các Plugin wordpress nên cài

Plugin WordPress là các chức năng thêm vào blog wordpress của bạn, Plugin tách biệt với code, cho phép những người không rành về code cài được các chức năng họ mong muốn. Sau đây là danh sách plugin của tôi, một số plugin phức tạp sẽ có bài hướng dẫn sau:

 

 • 1-click Retweet/Share/Like: Thêm các nút +1, like, tweet các kiểu, plugin này còn có cái hay là kết nối với linksalpha, cho phép tự động post lên các mạng xã hội khi bạn có thêm bài viết mới.
 • Akismet: Quá nổi tiếng, chống spam, nhưng thỉnh thoảng cũng phải check vì thằng này hay “giết nhầm còn hơn bỏ sót”.
 • All in one Favicon: Cái bút chì của tôi dùng plugin này đấy.
 • Contact Form 7: Plugin này có tác dụng tạo các bảng biểu đăng ký để lấy thông tin khách hàng hoặc cho một mục đích nào đó của bạn.
 • Google XML Sitemaps: Tự động tạo XML Sitemaps (sitemap cho Google Bot)
 • Recently Popular: Biết được bài nào được xem nhiều nhất.
 • SEO SearchTerms Tagging 2: Biết được truy cập bài nào đến từ nguồn nào.
 • Special Text Boxes: Tôi tạo những bảng biểu màu mè cho đẹp nhờ plugin này.
 • Subscribe To Comments: Người dùng sẽ nhận được thông báo qua email khi có người trả lời nếu muốn.
 • upPrev Previous Post Animated Notification: Bài viết trước và tiếp theo.
 • W3 Total Cache: Lưu Cache cho website, giúp tăng tốc độ duyệt web.
 • WordPress Firewall 2: Rất hữu ích trong một số trường hợp.
 • WordPress SEO: Plugin SEO của Yoast.
 • WP-PageNavi: Thêm Page vào Navigation.
 • WP Vietnamese URL: ”Diệt” dấu tiếng Việt cho URL pages, posts.
 • Yet Another Related Posts Plugin: Thêm các bài viết liên quan.
 • Yoast Breadcrumbs: Đây là Breadcrumbs: Marketing » Học Marketing Online » Internet Marketing Tree: Research. Cài Breadcrumb sẽ làm cho đường dẫn hiển thị trên Google Search có dạng Sitelink nếu được người dùng click nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *